Bli medlem

Klubbnummer

002 Vestfold Hobbyfjærfeklubb

 

 

003 Rogaland Rasefjærfeklubb

 

 

004 Agder Rasefjørfeklubb

 

 

006 Østfold Rasefjærfeklubb

 

 

008 Sunnhordaland Rasefjærfeklubb

 

 

009 Trøndelag Rasefjærfeklubb

 

 

010 Hordaland Hobbyfjærfeklubb

 

 

012 Oslo og Akershus Hobbyfjærfeklubb

 

 

013 Hedmark Hobbyfjærfeklubb

 

 

017 Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb

Årskontingent 2017

Voksen medlem: Kr. 400,00

Juniormedlem: Kr. 200,00

Familie/gruppe: Kr. 500,00

 

NRFFs medlemskonto: 7878.05.38057

 

Kontingenten må være innbetalt innen 1. april.

Dersom medlemskontingenten, etter purring, ikke er innbetalt

innen 1. mars angjeldende år, ansesmedlemskapet for avsluttet.

Kontingent til lokalklubben er inkludert.

 

Vedrørende innmelding og andre spørsmål, kontakt:

 

Kjetil Uri

Bjørstad, Døvingssida 280, 6210 Valldal

E-post: nrff-medl@hotmail.com

Mobil: + 47 41 43 14 83

webred@nrff.no

97 08 10 05

Lik oss!

Copyright @NRFF All Rights Reserved