Frakt av fjærfe

Tenk dyrehelse på alle stadier av frakt av fjærfe.

 

- Sjekk dyret for utøy og at det har NRFF's fotring før det legges i esken/kassen.

 

- Se på det enkelte dyrets størrelse når man velger hva man skal frakte dyret i.

 

- Esken/kassen skal være så stor/liten at dyret ikke kan snu seg men stå oppreist uten å ta i lokket, dette gir dyret trygghet.

 

- Det bør ikke være flere dyr i samme eske/kasse da dette lett stresser dem.

 

- Esken/kassen MÅ ha flere luftehull, de skal være på flere sider slik at luften kan sirkulere.

 

- Brukes pappesker må disse ha en solid bunn med godt med strø, spesielt hvis de skal reise noen timer. Husk at bunnen kan fort bli bløt av dyrets avføring.

 

- Hver enkel eske/kasse må merkes med rasenavn, farge, kjønn og navn på eier.

 

- Veterinærattest leveres før dyrene tas inn i hallen ved utstillinger.

 

 

95 21 77 07

Copyright @NRFF All Rights Reserved