Hobbyfjærfe er Norsk Rasefjærfeforbunds medlemsblad - et felles fjærfetidsskrift for deg som er interessert i rasefjærfe eller hobbyfjærfe. 

Hobbyfjærfe har seks utgivelser i året. Neste utgave er på vei til deg fra trykkeriet nå. I nummer 5 2015 er  artikkeler om mandarinand, toppet hollender, hvordan anlegge din egen andedam, Vestlandsutstillingen og mye mye mer. 

Vi minner om NRFFs salg av fotringer fro å merke dine fjærfe.  Du kan også finne ringlisten her!

Dersom du ikke er medlem, så kan du bli medlem ved å følge denne linken:

BLI MEDLEM