Mattilsynet har etter funn av aviærinfluensa i Finland nå vurdert risikoen for spredning til Norge fra svært lav til lav risiko. I den forbindelse setter Mattilsynet inn tiltak i enkelte områder.

 

Mattilsynet har i følgende områder innført portforbud for fjærfe (det vil si at de skal holdes adskilt fra villfugler): Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Telemark, Buskerud, Vest-Agder, Aust-Agder og Rogaland (listen kan utvides).

Det er tillatt til å holde fjærfe ute, men det skal vært adskilt med netting med maskevidde på maksimum 10 x 10 cm. Fôring og vanning skal skje på en slik måte at dette ikke kommer i kontakt med villfugler. Les mer på forskriften om portforbud.

Det er innført forbud mot utstillinger i risikoområdene, og det er ikke tillatt for fugler i risikoområdene til å delta på utstillinger i områder utenfor risikoområdet.

Det er innført registreringsplikt for hobbyfjærfehold i risikoområdene hos mattilsynet. Lenke for registrering finner du her.

Mattilssynet vil om kort tid fastsette forskrift om aviærinfluensa, følg med på deres nettsider!

 

Norsk Rasefjærfeforbund følger nøye med på de tiltakene Mattilsynet igangsetter, med tanke på bevaring av raser/arter som forbundet omfattes av. Vi ønsker ikke den panikken som ved forrige gang det var innført restriksjoner, hvor våre tre nasjonale raser ble kraftig nedslaktet på grunn av hastige vedtak om restriksjoner. 

Kontakt person i Norsk Rasefjærfeforbund er leder Tormod Eikeland.

Vi oppfordrer alle til å følge med på Mattilsynets nettsider og henviser til linkene i artikkelen her.

Ny informasjon om fugleinfluensa.

Mattilsynet