Artikkelen sto på trykk i Hobbyfjærfe nr. 3 2014.

Introduksjon av artikkelserien om genetikk, samt genetikk bak femtær hos høns.

Tekst: Arne W. Isachsen - Foto: Eva Ströberg