Årskontingent 2017

Voksen medlem: Kr. 400,00
Juniormedlem: Kr. 200,00
Familie/gruppe: Kr. 500,00

NRFFs medlemskonto
7878.05.38057


Kontingenten må være innbetalt innen 1. april. 
Dersom medlemskontingenten, etter purring, ikke er innbetalt
innen 1. mars angjeldende år, ansesmedlemskapet for avsluttet. 

Kontingent til lokalklubben er inkludert.

 

Vedrørende påmelding og andre spørsmål, ta kontakt med:

Kjetil Uri

Bjørstad, Døvingssida 280, 6210 Valldal

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobil: 41 43 14 83

 

 

Klubbnummer ved innmelding er som følger:

002 Vestfold Hobbyfjærfeklubb

003 Rogaland Rasefjærfeklubb

004 Agder Rasefjørfeklubb

006 Østfold Rasefjærfeklubb

008 Sunnhordaland Rasefjærfeklubb

009 Trøndelag Rasefjærfeklubb

010 Hordaland Hobbyfjærfeklubb

012 Oslo og Akershus Hobbyfjærfeklubb

013 Hedmark Hobbyfjærfeklubb

017 Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb