1. Planlegg godt før du skaffer deg fjærfe, enten det er høns, svømmefugler, fasaner eller vaktler. Ha alt klart til å ta imot dem;  hus, rugekasser, valger, for- og vannbeholdere, utegård med sandbad og tette beholdere til forsekkene.

 

  1. Velg rase med omhu, lytt til erfarne fjærfe eiere. Ikke begynn med mange raser.

 

  1. Renhold er ALT for trivsel, for fjærfeet, for deg og for naboen.

 

  1. Gi aldri mat i luftegården, kun gress, all foring skal foregå inne i huset. Da slipper du å fore ”andre” dyr og ikke minst du utsetter ikke dine dyr for smitte fra viltlevende dyr.

 

  1. Hold alle fjærfe på din eiendom. Ikke alle liker dem like godt som deg..

 

  1. Hold dyrene inne om natten så er de sikrere for de dyrene som ikke sover om natten.

 

  1. Haner galer !!!! Ta hensyn til naboene! Isoler hønshuset, blend eventuelle vinduer.

 

  1. La naboene få våkne før du slipper ut hønene. Ikke før  kl. 07oo på hverdager og  09oo på helgedager.

 

  1. Gi naboene egg og gjødsel, da har du dialog og kan ta opp eventuelle spørsmål/klager på et tidlig stadium. Og de vil gjerne hjelpe med å stelle dem hvis du skal bort en helg.

 

  1. Husk at ditt fjærfehold skal være en ressurs i ditt nærområde… ikke et problem.