Infeksiøs bronkitt (IB), infeksiøs laryngotrakeitt (ILT) og mycoplasma gallisepticum dette er navnet på de fjærfesykdommer vi har hatt utbrudd av i landet det siste året. Dette er sykdommer vi ikke ønsker å ha i Norge derfor bekjempes de hardt ofte med avliving og karantene for de besetninger som blir rammet. Det kan virke som det er en oppblomstring av utbrudd nå men det er vanskelig å si da det også kan være at hobbyfjørfe folk er flinkere å melde fra til Mattilsynet om sykdommer i besetninger, noe som er bra. Har man mistanke om sykdom i besetningen tar man kontakt med sin veterinær som vil veilede videre hvis det viser seg at det er alvorlige sykdommer i besetningen.

Det er meldt om alle tre sykdommene den siste tiden, Møre & Romsdal, Trøndelag og Rogaland er etter det vi har fått beskjed som har fått utbrudd. Mattilsynet har pålagt avliving og restriksjoner for noen besetninger og bare restriksjoner for andre. Dette kan føre til at det er noen områder som Mattilsynet ikke kan gi helseattest for å utstille på årets Landsutstilling i Tønsberg, hver enkelt utstiller må snakke med sin veterinær om å få helseattest.

Mattilsynet kommer med det første en orientering ang fjærfesykdom utbruddene på sine nettsider som de ønsker å dele med oss som fjærfeholdere.

Så følg med på mattilsynet.no

Der er også informasjon om de enkelte sykdommer.

Sykdommer smitter fort og man må som fjærfeholder alltid huske dette når en kjøper eller selger egg, kyllinger eller voksne fjærfe. Selg eller kjøp aldri dyr som viser tegn til svakheter. Selg eller kjøp kun rugeegg fra dyr som er i god kondisjon og ikke har produsert rugeegg i måneder. Husk at friske gode avlsdyr er grunnlaget for en god og frisk kylling. Man bør ikke ruge kyllinger frem etter august da har naturen gått i hvile og derfor er det ikke lenger optimale forhold for dyr å utvikle seg i forholdt til det som er naturlig i forholdt til sol, varme og för. Da får man ofte en besetning som er svak og lettere mottakelig for sykdommer. Kjøper eller selger man fjærfe skal man notere hvem man har kjøpt eller solgt til og oppbevare de navnene i minst 5 år, dette slik at Mattilsynet kan følge sykdomsutbrudd slik at man hele tiden har oversikt hvordan sykdomsbilde er i Norge. Man bør også registre seg som fjærfeholder hos Mattilsynet. 

Norsk Rasefjærfeforbund oppfordrer alle som har høns/fjærfe som hobby å bli medlem i NRFF. Vi kan tilby medlemsmøter med variert innhold, felles turer, utstillinger, formidling av navn på seriøse oppdretter og et medlemsblad som utkommer 6 ganger pr. år.

Sjekk vår nettside nrff.no

Under nrff.no Fjærfehold vil du finne Mattilsynets fakta-ark om fjærfesykdommer.

NRFF

leder