Hobbyfjærfe er Norsk Rasefjærfeforbunds medlemsblad. Bladet kommer ut 6 ganger i året. Dette er et fjærfetidsskrift både for nybegynneren og den erfarne oppdretteren. Les artikler fra Hobbyfjærfe 2014 her - Hobbyfjærfe 2015 her

 

        

Hobbyfjærfe sin redaksjon har som mål å dekke fjærfeholdet i sin bredde for høns/dverghøns, fasaner, kalkuner, vaktler, ender, gjess og prydsvømmefugler. 

Hobbyfjærfe har historie helt tilbake til forbundetsstart i 1978, det het i begynnelsen Rasefjærfe, men skiftet etterhvert navn til Hobbyfjærfe for å dekke områder for de som "bare" ønsket å ha noen høns eller andre fjærfe i hagen. Norsk Rasefjærfeforbund er eneste nasjonale ikke kommersielle organisasjon som ivaretar interessen for hobbyfjærfeet og ikke minst står for bevaringen av de norske rasene som i dag er utryddingstruet.

Hobbyfjærfe er vårt felles kontaktpunkt. Vi håper flere vil bidra med artikler og foto til bladet, terskelen er ikke så høy som du tror, for at ditt bidrag kan komme med!

Redaksjonen har opsgå opprettet en ny Facebook-gruppe - «Hobbyfjærfe - Norsk Rasefjærfeforbunds tidsskrift» - Bli medlem og gi oss tilbakemeldinger og bidra i fotokonkurransen til bladet!

Hobbyfjærfe har fått en ny redaksjonskomité, den består av:

Redaktør: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Medlem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.