Norsk genressurssenter og Per Stenseth ønsker deg

velkommen til et gåsetreff på Kopstad i Nykirke, Horten!

 

Det har lenge vært et ønske å få til et treff for dere som holder

gås/har interesse for gås av bevaringsverdig rase, enten det er

smålensgås og/eller norsk hvit gås. I dag finnes det ikke egne raselag

for disse gjessene, som ellers ville ha vært et naturlig knyttepunkt for

dere. Men nå blir det en fin anledning til å treffes, bli kjent og å

utveksle erfaringer. Kanskje noen tom blir inspirert til å danne et

raselag? På denne samlingen vil du i hvert fall møte andre med stor

interesse for norsk gås!