Hordland Hobbyfjærfeklubb var årets vertskap for NRFFs årsmøte. Delegater fra lokalklubbene samlet seg i Bergen 5. april for å gjennomføre forbundets generalforsamling.

Det var et møte med mye engasjement for forbundets framtidige oppgaver og våre felles mål. Nytt premiereglement ble vedtatt, og det ble nedsatt en komité der hver lokalklubb velger en representant som skal arbeide med forbundets vedtekter og utstillingsregement fram til neste årsmøte.

Turid Håland ble takket av som leder, hun er den som har innehatt vervet som leder, og vært styremedlem lengst i forbundets 35 års historie. En stor takk til henne og alt det arbeidet hun har nedlagt for vår felles hobby!

Årsmøtereferatet kommer i Hobbyfjærfe nr. 3 2014.