Under landsutstillingen 8.-9. november har NRFF egen stand i utstillingshallen.

 

Her kan du møte personer fra forbundsstyret, få tips og råd om fjærfehold. Det deles også ut gratis brosjyrer og eldre utgaver av medlemsbladet Hobbyfjærfe.

NRFF er tett knyttet opp til bevaringsarbeidet for de tre norske fjærferasene, jærhøns, smålensgås og hvit norsk gås.

Ta kontakt om du har noen spørsmål!

 

I utstillingshallen har arrangørklubben Vestfold Hobbyfjærfeklubb også en stand, her er det også et salgskontor for omsetting av fugler under utstillingen.

Fugler som er til salgs merkes med egne merker fra utstillingskontoret ved hvert bur.

 

Norsk Hollandske Dverghønsklubb, om er en av raseklubbene vil ha stand i utstillingshallen.

Østfold Rasefjærfeklubb vil ha stand der de selger krus med ulike hønsemotiver av kunstner Eva Ströberg.

 

Vi håper du vil få en god utstillingshelg!