SKANDINAVISK FJERKRÆ STANDARD

 


 I
nneholder standardbeskrivelse av alle godkjente høns, ender, gjess og kalkuner
Kr. 510,- pr. stk + porto
 
 Nye/rettelser til standarden
 2006-2007 kr. 25,- pr.pakke
2008-2009 kr. 50,- pr.pakke
2009-2010 kr. 45,. pr.pakke

 
Selges for NRFF hos:
Dagfinn JohansenHusdyrutstyr
Åsly
3175 Ramnes
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kr. 75,- pr stk + porto
 

 

 

SAMLEPERM

TIL HOBBYFJÆRFE

Plass til to (2) årganger

Selges for NRFF hos:
Dagfinn JohansenHusdyrutstyr

Åsly
3175 Ramnes
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kr. 75,- pr stk + porto

 

 

Norsk Rasefjærfeforbunds salgsartikler

 

Skandinavisk Fjærfestandard   kr. 150,-

Skandinavisk Fasan& Sir-standard  kr. 200,-

Rettelseblad til standard  2006-2007  kr.   75.-

Rettelseblad til standard  2008-2009  kr.   50,-

Rettelseblad til standard  2009-2011  kr.   45,-

 

Perm til Hobbyfjærfe (2årganger + 2 utstillingkatalog)   kr.   75,-

 

Kød og æg fra egen have – av Jørgen Liljensøe  kr. 300,-

 

 

Artiklene  selges for NRFF av

 

Dagfinn Johansen Husdyrutstyr, Åsly, 3175 Ramnes

Tlf. 33 39 62 95 Fax 33 39 65 30  mobil 901 91 911

www. djohansenhusdyrutstyr.no