Agder Rasefjørfeklubb er en av 15 lokalklubber i Norsk Rasefjærfe Forbund. Forbundet favner alle som har fjærfe som en hobby, til oppdrett, utstilling eller bare for å ha fjærfe som en trivelig hobby.  

Som medlem får du også tilsendt medlemsbladet Hobbyfjærfe 6 ganger i året som forbundet utgir.

  

Det å ha et sosialt nettverk rundt hobbyen vår styrker samholdet og øker gleden ved fjærfeholdet.  En kan utveksle erfraringer, få lærdom rundt fjærfehold og dyrevelferd.

  

Agder Rasefjørfeklubb har for tiden ca. 60 medlemmer. Vi er så heldige at vi disponerer et klubblokale på Møvik Fort hvor vi holder medlemsmøter, sosiale samlinger, utstillinger og har vår hønsedag på våren. Klubben har egen nettside www.agderfjora.net og er på Facebook.  

Vi arrangerer Sørlandsutstillingen i klubblokalene i oktober, men første helgen i november 2015 skal vi arrangere Landsutstillingen for rasefjørfe på Lista Flypark. 
 
 

Kontaktpersoner i Agder klubben er

 leder Ole Severin Bjellerås, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tlf. 412 08 920

 sekretær Kjersti Plathe, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tlf. 37 93 59 82,  952 15 572

  

VI ØNSKER VELKOMMEN TIL KLUBBEN

 

Ole S. Bjellerås
Bukjærheia 6
4888 Homborsund
Mobil: 412 08 920
E-post:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

agderfjora.net