Rogaland Rasefjærfeklubb vil igjen invitere til utstilling i Rogaland den 24.-25. januar 2015.

 

Utstillingen vil være åpen for publikum lørdag og søndag fra 11.00 til 16.00.
Alle som er medlemmer i NRFF kan delta på utstillingen.

Hønsene/Svømmefuglene leveres inn mellom 19.00-21.00 på torsdag 23 Januar og blir bedømt på fredagen.

Påmeldingsgebyr blir som følger:

Administrasjonsgebyr 60,- Enkeltdyr 50,-
Voliere SIR fjærkre 120,- (bare 1,1)

 

Alle som bor utenfor Rogaland veterinærdistrikt må ha helseattest ikke eldre enn 7 dager. Dersom du er i tvil om hvilket veterinærdistrikt du bor i kan du kontakte mattilsynet.

 

De som vil stille ut dyr kan ta kontakt med:

Bjørn Magnar Tjåland, Elgveien 4, 4347 Bryne, Mobil: 98267980

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Husk å få bekreftelse på at påmeldingen er mottatt.

Påmeldingsfrist 11 januar 2015.

Vi håper nå at flest mulig av våre medlemmer stiller opp og hjelper oss og lage en flott utstilling, enten dere stiller opp på dugnad eller kommer med dyr på utstillingen.

Vennlig hilsen RRFK