Forbestilling av fortinger se priser og skjema her!

 

Prisen for fotringen er:

kr. 5,- pr. stk. + porto kr. 90,-

Ringsalget skjer kun ved forhåndsbetaling!

Ringene kan kun bestilles i et antall av 5 stk. og 5 stk.i hver størrelse. Dvs. 5 – 10 – 15 osv.

Ringnummerene blir registrert hos NRFF og ringene selges kun til NRFF`s medlemmer.

Ringsalget starter 1. februar og avsluttes 1. september hvert år.

 

OBS NY RINGFORVALTER!! 

Ringer bestilles hos Lill Fossdal

epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Det kun skriftlige bestillinger som leveres.

 

Ved forhåndsbetaling benyttes NYTT KONTONUMMER: 1503.81.40598

 

Husk og merk betalingen med navn og adresse.

 

Komplett ringliste finner du her!

 

Ringstørrelser ved bruk av NRFFs faste fotring

Husk fotring skal påsettes i alderen 6-10 uker for høns.

Alfabetisk oversikt over ringstørrelser til de forskjellige raser. Er din rase ikke på listen - kontakt ringforvalter.

Merk,

Ved store Wyandotter 1,0 tillates det med 22 mm i en forsøksperiode, såfremt ringen ikke

kan taes av.

Ved store Silkehøns dispenseres de inntil videre til 18 mm for 1,0.

Ved dværg-Maran dispenseres inntil videre til 16 mm for 1,0.

 

Ved M.eng.dv-kamphøns dispenseres inntil videre til 12 mm for 1,0

 

 

Ant.: Ringstørrelse:      Ant.: Ringstørrelse:      Ant.: Ringstørrelse:

…… 27 m.m.                  …… 18 m.m.                    …… 11 m.m.

…… 24 m.m.                  …… 16 m.m.                    …… 9 m.m.

…… 22 m.m.                  …… 15 m.m.                    …… Bob white

…… 20 m.m.                  …… 13 m.m.                    …… Topp vaktel

…… Euro vakte      …… Kinesisk dvergvaktel

 

Antall fotringer: ……… Betalt post: ……… Betalt bank: ……… (gjelder forhåndsbestilling)

 

Medlemsnummer………………………………….  Tlf/e-post……………………………………………………………….

Navn…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Postnummer/sted………………………………………………………………………………………………………………………

Ps. Det tar ca. 2 uker fra bestilling til ringene kommer i posten.