NRFFs fotring er påkrevd for deltagelse på lokal- og landsutstillinger.

Husk fotring skal påsettes i alderen 6-10 uker for høns. Er din rase ikke på listen - kontakt ringforvalter.

Alfabetisk oversikt over ringstørrelser til de forskellige raser.

Forbestilling, ta kontakt med NRFFs ringforvalter, Lill Fossdal.