Leder Finn Løge Haaland

Ny leder i forbundet, Finn Løge Haaland.

Norsk Rasefjærfeforbund arrangerte sitt årsmøte 5.april, hos Hordland Hobbyfjærfeklubb som var vertskap i Bergen.

Det nye styret ble sammensatt som følger:

 

Leder: Finn Løge Haaland

Søylandsvn. 81, 4365 Nærbø tlf: 98 84 33 34 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretær: Tone Håland

Grødemtunet 14, 4029 Stavanger tlf: 97 09 27 09 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kasserer: Jeanne Jebsen

Krokeidevn. 110, 5244 Fana tlf: 95 93 52 63 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Styremedlem: Lill Fossdal

Gusedalen, 4480 Kvinesdal tlf: 92418751 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Styremedlem: Kenneth Stensrud

Ryglandsvn. 6, 3185 Skoppum tlf: 98 48 41 79 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Styremedlem: Leif Bognøy

Kvistevn. 97, 5936 Manger tlf: 48 14 10 70 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Varamedlem: Brit Rolfsen

Randabergvn. 259, 4027 Stavanger tlf: 48 25 75 13 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.