Hvordan man ser forskjell på tarminfeksjon, koksidiose og hønselammelse.

Dette er et spørsmål som vi får hele året igjennom mange ganger i måneden. Det første er athønselammelse dør ikke dyr av med mindre de har hatt sykdom lenge, slik at de ikke har fått tak i mat.Hønselammelse er skult sykdom i hønsebesetningene slik at du kan ikke se om den er der.       Dersom hønene blir utsatt for stress som et hunde eller reveangrep kan det fort vise seg atdu har det i besetningen . Da kan det være at en høne begynner å få trøbbel med balansen.

Det går ann å ta blodprøver for å finne ut hva som feiler, men jeg ville satt den et par dager for seg selv i et bur for å se om det rettet seg. Gjør det ikke det så ville jeg avlivet det for ikke å smitteandre dyr. Alle dyr som har unormal gange må ut av flokken.

Andre måter å se det på er et ben som ligger bakover eller fremover og den kan ikke bruke det til å gå på. Benet vil også i mange tilfelle være knyttet i foten eller krøllet sammen.

Det kan også være at hodet veiver rundt og er uten kontroll, slik at når den skal spise ser det ut til at bommer på maten. Disse dyrene må ut av besetning straks. Da kan du slippe med et enslig tilfelle , men det kan ingen garantere. Skal du ha glede av hønsene må slike vekk selv om det er favoritten. De blir aldri bra. Det dør ikke høner av hønselammelse med mindre at den har gått lenge uten at noe er gjort. Dyrene er heller ikke avmagret. De er vanligvis i god stand.

Koksidiose er en barnesykdom på kyllinger som de kan få opp til de begynner å verpe. Det første du ser er at kyllingen blåser seg opp med fjærene og ser ut som den fryser.Da må den ha medisiner som Ampresol eller sulfadioksin som tar knekken på kosidiosen. Disse medikamentene blandes i vann etter et viss mål som du får av vetrinær.

Koksidiosen kommer av at skitten fra dyrene kommer i berøring med vann eller mat.

Koksidiosen tar ca 3 døgn på å utvikle seg fra den kommer ut med skitten til den er smittsom for dyrene. Derfor er det viktig å skifte stø ofte til kyllinger slik at det blir minst mulig skitt i vannet. Bruk ikke sagmugg. Legg litt fuglesand sammen med kutterflisa eller på et avispapir.

Kyllingene er også magre og uttørket og kan dø veldig raskt.

Du kan også høre på kyllingene at noe er galt med mye piping. Lærer du å høre deforskjellige pipelydene på kyllinger , så kan du vite når noe er galt. Har kyllingene gått tom for mat piper de også, men da er det intens skarp lyd. Har de koksidiose og er oppblåst er det svake pip. Da har du ingen tid å miste. Du kan også i noen tilfelle se blod på avføringen. De kan også være tilgriset ved endetarmen.

Store besetninger har alltid medisiner klar til bruk.

Tarminfeksjon kan også høner dø av, men da går de og sturer lenge.

Da kan du også bruke den medisin som går til kyllingene. Det er parasitter i tarmene som ødelegger tarmene. Eggene du får er det  striper i skallet som et fingeravtrykk.

Ropa B og noe så enkelt som gressløk kan gjøre en bedring.

De blir også veldig uttørret og mister fort vekt. Det kan kjennes ut som et tomt skall med fjær. Det siver ut rennende hvit avføring som henger i fjærene. Har du en slik høne, vil hanen som parrer denne høna ta med seg smitte over på de andre.

Kammen på slike individer blir nesten like blå som på silkehøns og da er det ikke lenge igjen. Håper at dette kan være til litt hjelp. Sølete hønsegårder om høsten er ikke bra. Da er det bedre å være inne.

 

Skrevet av Johan R. Ness