Lokalklubbene

Finn din lokalklubb

Leder: Lars Erik Matnisdal

lars.erik.matnisdal@lyse.net

Mobil: 91683108

 

www.rrfk.no

Leder: Jonas Løvaas Gjerstad jlgjerstad@gmail.com

Tlf: 952 17 707

 

Leder: Leif Bognøy

lbognoey@online.no

Tlf. 48141070

 

www.hanegal.info

Leder: Kjetil Uri

kjuri@online.no

Tlf: 414 31 483

 

www.mrrfk.com

Leder: Turid Håland

tralletua@hotmail.com

Tlf. 906 67 975

 

Leder: Jonas Løvaas Gjerstad jlgjerstad@gmail.com

Tlf: 952 17 707

 

www.vestfold-hobbyfjerfe.com

Leder: Turid Håland

tralletua@hotmail.com

tlf. 906 67 975

 

www.agderfjora.net

Norsk Svømmefuglklubb

Leder: Andreas Vorland

andreas_vorland@hotmail.com

tlf: 930 91 155

 

www.norsksvmmefuglklubb.com

Leder: Marius Johnsen

mariusj7@online.no

Tlf: 97089090

www.ostfold-rasefjerfeklubb.com

OUR BEST STUDENTS

Copyright @NRFF All Rights Reserved