Landsutstillingen 2019

Årets Landsutstilling blir arrangert i Messehall B. i Tønsberg, Vestfold.

arrangjør Vestfold Hobbyfjærfeklubb og Møre- og Romsdal Hobbyfjærfeklubb i anledning deres respektive jubileum.


Vestfold Hobbyfjærfeklubb 40 år.

Møre- og Romsdal Hobbyfjærfeklubb 25 år.


Innsett av dyr Torsdag 14. November

Dømming Ferdag 15. November

Åpent for publikum Lørdag 16. og Søndag 17. November.


Meir info kjem etter kvart.


Styret i NRFF.

Rød Silkehøne, Zofia Nedrebø.

Foto: Andreas Vorland

95 21 77 07

Copyright @NRFF All Rights Reserved