NRFFs fotringer

Ringforvalter

Send bestilling med

Antall ringer og str

medlemsnummer

Navn

Adresse

Postnummer

 

Bestilling sendes til:

Lill Fossdal

epost: lill.fossdal@gmail.com

 

KONTONUMMER: 1503.81.40598

 

NB! Husk å merke betalingen med navn og adresse.

 

Ringsalget skjer kun ved forhåndsbetaling

 

 

Bestilling av NRFFs fotring

Priser:

kr. 5,- pr. stk. + porto kr. 90,-

 

*Ringene kan kun bestilles i et antall av 5 stk. og 5 stk. i hver størrelse. Dvs. 5 – 10 – 15 osv.

 

Ringnummerene blir registrert hos NRFF og ringene selges kun til NRFF`s medlemmer.

Ringsalget starter 1. februar og avsluttes 1. september hvert år.

 

Husk at fotring skal påsettes i alderen 6-10 uker for høns!

 

Nyhet

En kan nå betale Ringene med VIPPS

Norsk Rasefjærfeforbund Ringsalg har fått VIPPS nr.

511978

 

 

Ringlisten

95 21 77 07

Copyright @NRFF All Rights Reserved