Bli medlem

002 Vestfold Hobbyfjærfeklubb003 Rogaland Rasefjærfeklubb004 Agder Rasefjørfeklubb006 Østfold Rasefjærfeklubb010 Hordaland Hobbyfjærfeklubb012 Oslo og Akershus Hobbyfjærfeklubb017 Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb

Klubbnummer

Årskontingent 2023

Voksen medlem: Kr. 500,00

Juniormedlem: Kr. 250,00

Familie/gruppe: Kr. 750,00


NRFFs medlemskonto: 7878.05.38057


NYHET!

En kan nå betale via VIPPS

Norsk Rasefjærfeforbund VIPPS nr: 511979Husk å skriv i melding hvilken klubb du skal være i, samt e-post og tlf.nr. samt adresse. er det familie/gruppe oppi navn på alle medlemmer.

Kontingenten må være innbetalt innen 1. Mars.

Dersom medlemskontingenten, etter purring, ikke er innbetalt

innen 1. April angjeldende år, ansesmedlemskapet for avsluttet.

Kontingent til lokalklubben er inkludert.


Vedrørende innmelding og andre spørsmål, kontakt:


Kjetil Uri

Døvingssida 280, 6210 Valldal

E-post: nrff-medl@hotmail.com

Mobil: + 47 41 43 14 83