NRFF, Lokal- og Spesialklubber - Hva gjør dei for deg ?

Hva gjør NRFF for deg?

NRFF som landsorganisasjon:

 • Ble dannet i 1978 med hensikt å ha et samlende organ for hele Norge.
 • Lager og finansierer et felles blad for hele landet.
 • Avholder landsutstilling med kåring av Norgesmestere.
 • Er fjærfefolks talerør mot myndighetene på høringer, utforming av forskrifter og lover, osv..
 • Holder orden på felles standard som utarbeides i et Skandinavisk samarbeid.
 • Sørger for dommerutdannelse i Norge.
 • Organiserer og protokollfører ringsalg.
 • Har kontakt og samarbeid med landene rundt oss, ved Skandinavisk Rasefjærfeforbund og Entente Europèenne d´Aviculture et de Cuniculture (Det europeiske rasefjærfeforbundet)
 • Er styrt av medlemmene (v/flertall) gjennom lokalklubbene som velger sine delegater forhold til antall medlemmer.


Hva kan lokalklubbene gjøre for deg?

 • Arrangerer sosiale møter med emner, foredrag og utstillinger.
 • Arrangerer for eksempel: reiser og oppdretterbesøk, temadager, drifte lokalklubbens hjemmeside, produktinformasjon, informasjon om ting relatert til vår hobby osv..
 • Styret og andre verv er besatt av vanlige folk med en fellesinteresse i å bidra til å utvikle denne fantastiske hobbyen vår og som gjør en god jobb.

 

Hvorfor være med i en Spesialklubb?

 • Samle oppdrettere av samme type raser
 • Være med og påvirke rasen videre
 • Fremme ønske om dommer til Landsutstilling
 • Bevaringsarbeid/ Raselag for Norske raser.
 • Øke interessen for avl og utstilling av rasehøns

 

Estimat over medlemmer i %

 • 10 % deltar på utstillinger.
 • 15 % driver aktivt oppdrett.
 • 80 % holder fugler for hyggens skyld i liten eller stor skala?