Fugleinfluensa

Typer fugleinfluensa i tidspunkt som gav Portforbud

H5N8 - 11/2020 - 7/2021

H5N1 - 11/2021 - Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i deler av Rogaland 12.11.2021

Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller eventuelt under tak.


 

Portforbudforskriften har i første omgang følgende påvirkning av vårt hobbyfjærfehold:

 

Her er en god forklaring på «Portforbudforskriften» på «vanlig norsk»: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/om_portforbudforskriften_for_fjorfe.34277

 

Se lenke for lovteksten til portforbudforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-05-1417

 

Mattilsynet vil gi ut informasjon på nett og i media straks. Det kommer informasjon fra Mattilsynet i sosiale medier rettet mot hobbyfjærfehold.

 

Norsk Rasefjærfeforbund vil bli holdt orientert om utviklingen direkte fra Mattilsynet.

 

Norsk Rasefjærfeforbund har nå særlig fokus på at dette ikke må føre til redsel blant dyreeiere. Det er praktiske løsninger som vil gi fuglene våre god dyrevelferd. 

Husk at en vanlig luftegård/voiliere med tak over er tilfredsstillende for å kunne gi fuglene våre utegang. Dette kan være så enkelt som en presenning som spennes opp.

For dere med gjess og ender så må dere også sørge for å samle fuglene i volierer med tak over, unngå at ville fugler kommer i kontakt med dine svømmefuglers bade- eller drikkevann. Det er særlig svømmefugler som kan være utsatt for smitterisiko. 

 

Norsk Rasefjærfefolbund oppfordrer alle med SMÅLENSGÅS og HVIT NORSK GÅS om å ta denne nyheten med fattet ro. Det er ingen grunn til å redusere fjærfeholdet ditt eller avslutte dette. Med muligheter for lufting i luftegårder med tett tak vil fuglene fortsatt kunne ha god dyrevelferd.

 

Tips til fjærfeeiere når fjærfeet blir innelukket i hus og luftegårder: 

Tilby fjærfeet ditt strøunderlag og mat som aktiviserer. Heng opp grøntfôr fra taket slik at de aktiviseres for å spise godsaker. Gi dem tykt strølag med flis eller halm slik at de ellers får bruke sine naturlige instinkter. Sørg for å holde underlaget så tørt som mulig, slik at fuglene dine har best mulig trivsel.

 

Følg med på unaturlige hendelser særlig blant ville fugler, ta kontakt med Mattilsynet dersom du finner døde fugler uten at årsaken virker opplagt.

Viktige Lenker!

Portforbudforskriften Forklart for hobbyfhold:


Registrering av hobbyhold:


Lovtekst Portforbudforskriften:


Huskeliste:

  • Alt fjærfe SKAL vere innendørs eller i voliere/utegård med TETT tak!
  • Registrer Hobbyholdet hos Mattilsynet
  • Ikkje bruk overflate vann
  • tenk smittevern! benytt egne klær / sko i anlegget, eventuelt desifiserende fotbad ved inngang.
  • Begrens besøk i hønsehuset