Lokalklubbene

Finn din lokalklubb

Leder: Zofia Nedrebø

zofianed@icloud.com


Mobil: 916 44 856


www.rrfk.no

Leder: Tomas Arnheim

mail@glittre.no


www.hanegal.no

Leder: Jonas Løvaas Gjerstad jlgjerstad@gmail.com

Tlf: 952 17 707


Leder: Leif Bognøy

 lbognoey@online.no

Tlf. 48141070


www.hanegal.info

Leder: Kjetil Uri

kjuri@online.no

Tlf: 414 31 483


www.mrrfk.com

Leder: Steinar Bjellås

steinar@bjellas.no

Tlf. 997 99 823


Leder: Jonas Løvaas Gjerstad jlgjerstad@gmail.com

Tlf: 952 17 707


www.vestfold-hobbyfjerfe.com

Leder: Kjersti Plathe

kjersti@setesdalreklame.no

tlf. 952 15 572


www.agderfjora.net

Norsk Svømmefuglklubb

Leder: Andreas Vorland

andreas_vorland@hotmail.com

tlf: 930 91 155


www.norsksvmmefuglklubb.com

Leder: Marius Johnsen

mariusj7@online.no

Tlf: 97089090

 

www.ostfold-rasefjerfeklubb.com

95 21 77 07

OUR BEST STUDENTS

Copyright @NRFF All Rights Reserved