Lokalklubbene

Finn din lokalklubb

Leder: Zofia Nedrebø

zofianed@icloud.com


Mobil: 916 44 856


www.rrfk.no

Leder: Tomas Arnheim

mail@glittre.no


www.hanegal.no

Leder: Leif Bognøy

 lbognoey@online.no

Tlf. 48141070


www.hanegal.info

Leder: Kjetil Uri

kjuri@online.no

Tlf: 414 31 483


www.mrrfk.com

Leder: Jonas Løvaas Gjerstad jlgjerstad@gmail.com

Tlf: 952 17 707


www.vestfold-hobbyfjerfe.com

Leder: Kjersti Plathe

kjersti@setesdalreklame.no

tlf. 952 15 572


www.agderfjora.net

Leder: Marius Johnsen

mariusj7@online.no

Tlf: 97089090

 

www.ostfold-rasefjerfeklubb.com

Leder: Jonas Løvaas Gjerstad jlgjerstad@gmail.com

Tlf: 952 17 707


Spesialklubben for Barnevelder, New Hampshire, Plymouth Rock og Sussex


Leder: Rolf R. Hansen

ro-ruhan@online.no 

tlf. 486 05 377

Leder: Steinar Bjellås

steinar@bjellas.no

Tlf. 997 99 823


Spesialklubben for Danske Landhøns i Norge


Leder: Esben Nielsen

esbenn@viken.no

tlf. 402 00 220

Norsk Svømmefuglklubb

Leder: Andreas Vorland

andreas_vorland@hotmail.com

tlf: 930 91 155


www.norsksvmmefuglklubb.com

Spesialklubben for Chabo og Antwerpner Skjegghøns


Leder: Stig Rune Bore

stirbore@online.no

tlf. 913 07 179

Leder: Martin Tioukalias

leder@toppede.no 


Hjemmeside:

https://toppede.no/

916 44 856

OUR BEST STUDENTS

Copyright @NRFF All Rights Reserved