Hobbyfjærfe

HOBBYFJÆRFE 


Hobbyfjærfe er norsk Rasefjærfeforbunds medlemsblad.

Det kommer nå ut 4 ganger i året.

Og er et fjærfetidsskrift både for nybegynneren og den erfarne oppdretteren.

 

Redaksjonskomité:

Medlem: Andreas Vorland

Medlem: Martin Tioukalias

Medlem: Tommy Vågenes Gundersen

 

Artikler / ting til bladet - redaksjon@nrff.no

 

 

Har du meninger, ideer eller annet du vil dele med redaksjonen send oss en epost.

 

Formål

Hobbyfjærfe sin redaksjon har som mål å dekke fjærfeholdet i sin bredde for høns/dverghøns, fasaner, kalkuner, vaktler, ender, gjess og prydsvømmefugler.

 

Her kan vi gjerne ha en stripe med fuglebilder som for eksempel:

 

Historien

Hobbyfjærfe har historie helt tilbake til forbundet startet i 1978, det het i begynnelsen Rasefjærfe, men skiftet etterhvert navn til Hobbyfjærfe for å dekke områder for de som "bare" ønsket å ha noen høns eller andre fjærfe i hagen. Norsk Rasefjærfeforbund er eneste nasjonale ikke kommersielle organisasjon som ivaretar interessen for hobbyfjærfeet og ikke minst står for bevaringen av de norske rasene som i dag er utryddingstruet.

 

  

Facebook

Facebook-gruppe -  (trykk her for Facebook) «Hobbyfjærfe » - Bli medlem og gi oss tilbakemeldinger og bidra i fotokonkurransen til bladet!

 


 

Utgivelser og Frister


Blad nr. 1 2021 - Mars

Frist 15. Februar


Blad nr. 2 - Juni

Frist 15. Mai


Blad nr. 3 - September

Frist 22. August


Blad nr. 4 - Desember

Frist 20. November


TIDLIGERE UTGIVELSER