Hobbyfjærfe

HOBBYFJÆRFE 

HOBBYFJÆRFE ER NORSK RASEFJÆRFEFORBUNDS MEDLEMSBLAD. BLADET KOMMER UT 6 GANGER I ÅRET OG ER ET FJÆRFETIDSSKRIFT BÅDE FOR NYBEGYNNEREN OG DEN ERFARNE OPPDRETTEREN


Redaksjonskomité:

Redaktør: Jonas Løvaas Gjerstad

Medlem: Bente Nyberg, Eva Ströberg og Arne W. IsachsenHobbyfjærfe sin redaksjon har som mål å dekke fjærfeholdet i sin bredde for høns/dverghøns, fasaner, kalkuner, vaktler, ender, gjess og prydsvømmefugler.


Hobbyfjærfe har historie helt tilbake til forbundetsstart i 1978, det het i begynnelsen Rasefjærfe, men skiftet etterhvert navn til Hobbyfjærfe for å dekke områder for de som "bare" ønsket å ha noen høns eller andre fjærfe i hagen. Norsk Rasefjærfeforbund er eneste nasjonale ikke kommersielle organisasjon som ivaretar interessen for hobbyfjærfeet og ikke minst står for bevaringen av de norske rasene som i dag er utryddingstruet.


Hobbyfjærfe er vårt felles kontaktpunkt. Vi håper flere vil bidra med artikler og foto til bladet. Terskelen er ikke så høy som du tror for at ditt bidrag kan komme med, så send gjerne inn!


Redaksjonen har også opprettet en ny Facebook-gruppe - «Hobbyfjærfe - Norsk Rasefjærfeforbunds tidsskrift» - Bli medlem og gi oss tilbakemeldinger og bidra i fotokonkurransen til bladet!

TIDLIGERE UTGIVELSER

95 21 77 07

Copyright @NRFF All Rights Reserved