Hobbyfjærfe

HOBBYFJÆRFE 


Hobbyfjærfe er norsk Rasefjærfeforbunds medlemsblad.

Det kommer nå ut 4 ganger i året.

Og er et fjærfetidsskrift både for nybegynneren og den erfarne oppdretteren.

 

Redaksjonskomité:

Redaktør: Kennet Østensen

Medlem: Andreas Vorland

Medlem: Martin Tioukalias

Medlem: Tommy Vågenes Gundersen

 

Artikler / ting til bladet - redaksjon@nrff.no

 

 

Har du meninger, ideer eller annet du vil dele med redaksjonen send oss en epost.

 

Formål

Hobbyfjærfe sin redaksjon har som mål å dekke fjærfeholdet i sin bredde for høns/dverghøns, fasaner, kalkuner, vaktler, ender, gjess og prydsvømmefugler.

 

Her kan vi gjerne ha en stripe med fuglebilder som for eksempel:

 

Historien

Hobbyfjærfe har historie helt tilbake til forbundet startet i 1978, det het i begynnelsen Rasefjærfe, men skiftet etterhvert navn til Hobbyfjærfe for å dekke områder for de som "bare" ønsket å ha noen høns eller andre fjærfe i hagen. Norsk Rasefjærfeforbund er eneste nasjonale ikke kommersielle organisasjon som ivaretar interessen for hobbyfjærfeet og ikke minst står for bevaringen av de norske rasene som i dag er utryddingstruet.

 

  

 

Her er det andre bladet som bladet laget i 1979.

Og det første bladet som kommer i 2021

Bildene illustrer også forskjellen i

størrelse på blad nr. 1. 2021 og foregående nr..

Vi trenger hjelp fra deg for å kunne lage et blad som er for våre medlemmer.

Vi gir deg muligheten til å bidra, fortelle og påvirke bladet og dermed klubben.

 

Så bidra med stoff til vårt felles blad…..
Hobbyfjærfe er vårt felles kontaktpunkt og spesielt viktig for de som ikke har tilknytning til en lokal klubb.

Vi håper derfor at flere vil bidra med artikler og foto til bladet.

 

Terskelen er ikke så høy som mange tror for at nettopp ditt bidrag kan komme med, så send gjerne inn!

 

Vi hjelper deg hele veien.

 

Link til tips og råd til deg som vil bidra Lager du en link til tips og råd?

 

 

Facebook

Facebook-gruppe -  (trykk her for Facebook) «Hobbyfjærfe » - Bli medlem og gi oss tilbakemeldinger og bidra i fotokonkurransen til bladet!

 


 

Utgivelser og Frister


Blad nr. 1 2021 - Mars

Frist 15. Februar


Blad nr. 2 - Juni

Frist 15. Mai


Blad nr. 3 - September

Frist 15. August


Blad nr. 4 - Desember

Frist 15. November


Tips til deg som skal skrive artikkel til Hobbyfjærfe


Se Lenke! - Trykk Her

TIDLIGERE UTGIVELSER

916 44 856

Copyright @NRFF All Rights Reserved