Norske raser

NORGE HAR I DAG 1 HØNSERASE - JÆRHØNS (STOR OG DVERG), OG 2 GÅSERASER - NORSK HVIT GÅS OG SMÅLENSGÅS. DETTE ER ALLE GAMLE LANDRASER SOM BLE HOLDT FOR KJØTT, DUN OG EGGPRODUKSJON. RASENE BLIR I DAG IKKE BRUKT SOM PRODUKSJONSDYR, DA DE ER "UTKONKURRERT" AV ANDRE, MER PRODUKTIVE RASER. SAMTLIGE NORSKE RASER ER I DAG UTRYDNINGSTRUET.

I DAG FORVALTES RASENE HOVEDSAKELIG AV HOBBYOPPDRETTERE RUNDT OM I NORGE. DET LIGGER ET NASJONALT ANSVAR FOR Å BEVARE DISSE RASENE FOR FREMTIDEN - LÆR MER OM RASENE VÅRE OG ENGASJER DEG!