Årsmøte 2020

NRFF's Landsmøte 2020

Sted: Digitalt, Teams

Kl. 11.00


Hver klubb har ein oppkobling til det digitale møterommet.


vi håper dette kan ordnes på en enkel og oversiktlig selv om vi helst skulle treffes fysisk for og diskutert veien videre.


Styret har prøvd og vere informative og aktive selv i denne utfordrende tiden. vi har frå før vert vandt med digitale styremøtet dei siste 2 årene så dette har gått veldig greit.


Vi håper at alle forstår hvorfor Landsmøte blir som det blir i år og håper og kunne ha det litt mere som tidligere neste år.