Årsmøte 2020

Årsmøte i NRFF 18. April 2020

Agder Rasefjærfe 40 år


Møvik Fort, Kristiansand

Sjå meir i Dokument til Høgre


Landsmøtet i Norsk Rasefjærfeforbund er inntil videre avlyst!


Norsk Rasefjærfeforbund har i samråd med Agder Rasefjørfeklubb bestemt å inntil videre avlyse Landsmøtet som var planlagt lørdag 18. april. Dette skjer som ellers i samfunnet på grunn av å begrense korona-smitte.

Ny dato for Landsmøtet vil bli varslet i god tid.


Vi beklager dersom dette medfører ulemper for enkelte klubber. Men i den situasjonen vi står i nå, er dette best for alle sammen.


Vi håper vi alle sees snart igjen!


Hilsen

Styret i Norsk Rasefjærfeforbund

95 21 77 07

Copyright @NRFF All Rights Reserved