NRFFs fotringer

Send bestilling med

Antall ringer og str

medlemsnummer

Navn

Adresse

Postnummer


Bestilling sendes til:

Lill Fossdal

epost: lill.fossdal@gmail.com


KONTONUMMER: 1503.81.40598


NB! Husk å merke betalingen med navn og adresse.


Ringsalget skjer kun ved forhåndsbetalingRingforvalter

Bestilling av NRFFs fotring

 
 
 
 
 
 


Priser:

kr. 5,- pr. stk. + porto kr. 90,-


*Ringene kan kun bestilles i et antall av 5 stk. og 5 stk. i hver størrelse. Dvs. 5 – 10 – 15 osv.


Ringnummerene blir registrert hos NRFF og ringene selges kun til NRFF`s medlemmer.

Ringsalget starter 1. februar og avsluttes 1. september hvert år.


Husk at fotring skal påsettes i alderen 6-10 uker for høns!


En kan nå betale Ringene med VIPPS

Norsk Rasefjærfeforbund Ringsalg har fått VIPPS nr.

511978Ringlisten