Sykdommer

PÅ LIK LINJE MED OSS MENNESKER BLIR OGSÅ FJÆRFE SYK. DET ER VÅRT ANSVAR FOR Å PASSE PÅ AT DYRENE HAR DET BRA, MEN DET ER KANSKJE IKKE LIKE LETT Å VITE HVA SOM FEILER DYRENE? NRFF HAR UTARBEIDET ARTIKLER SOM BESKRIVER SYKDOMMENE - LES DEM GJERNE!HØNSELUS & FJÆRMIDD

KOKSIDIOSE, TARMINFEKSJON OG HØNSELAMMELSE

INFEKSIØS BRONKIT (IB)

HVIT KYLLINGDIARÈ OG HØNSETYFUS

FUGLEINFLUENSA