Hobbyfjærfe

Hobbyfjærfe

Ny utgave!


Hobbyfjærfe er Norsk Rasefjærfeforbunds medlemsblad.

Hobbyfjærfe har seks årlige utgivelser (februar, april, juni, august, oktober og desember). Redaksjonskomiteen har som mål at Hobbyfjærfe skal være det foretrukne fjærfebladet for rasefjærfeentusiaster i Norge. Hobbyfjærfe vil inneholde interessante artikler både for nybegynneren og den erfarne oppdretteren.


Hobbyfjærfe fikk ny redaksjon i 2024.

Redaktør: Jonas Løvaas Gjerstad
Redaksjonskomité:
Marit Røed
Kristine Olafsen
Kenneth Stensrud
John Dirksen
Runar Lunden
Esben Nielsen

Artikler / foto til bladet - redaksjon@nrff.no


Historien
Norsk Rasefjærfeforbund ble stiftet i 1978, medlemsbladet vårt kom ut fra denne tiden. Navnet har endret seg fra Rasefjærfe, og ble endret seinere til Hobbyfjærfe for å inkludere alt fjærfehold som hobby. Norsk Rasefjærfeforbund er eneste nasjonale organisasjon som ivaretar interessen for hobbyfjærfeet. Bevaring av de norske utryddingstruede rasene; jærhøns, smålensgås og hvit norsk gås er et av våre viktige arbeidsområder.

Frist for innsendte artikler/foto/annonser er 15. i måneden før utgivelse!



Facebook

Facebook-gruppe - (trykk her for Facebook) «Hobbyfjærfe » - Bli medlem og gi oss tilbakemeldinger og bidra i fotokonkurransen til bladet!

Noe av hva du kan lese mer om i

Hobbyfjærfe i 2024

Artikler i februar utgaven:

Noe av hva du kan lese mer om i Hobbyfjærfe

Artikler i desember utgaven:

Noe av hva du kan lese mer om i Hobbyfjærfe

Artikler i oktober utgaven:

Noe av hva du kan lese mer om i Hobbyfjærfe

Artikler i august utgaven:

Noe av hva du kan lese mer om i Hobbyfjærfe

Artikler i juni utgaven:

Noe av hva du kan lese mer om i Hobbyfjærfe

Artikler i mai utgaven:

Noe av hva du kan lese mer om i Hobbyfjærfe

Artikler i februar utgaven:

Har du lyst til å bidra?

Ta kontakt med oss!