Utstillinger

Mer info om ...

UTSTILLING

av rasefjærfe

oversikt over

Utstillinger i 2023

Nasjonalt

Landsutstillingen

UTSTILLING AV HØNS, ENDER, GJESS OG FASANER

 

ROGALAND RASEFJÆRFEKLUBB ARRANGERTE LANDSUTSTILLING PÅ FORUS TRAVBANE I HALL ”B”

7.-8. OKTOBER 2023.

 

LANDUSTTILLINGENOG RESULTATENE KAN DU LESE MER OM I HOBBYFJÆRFE NR. 6 2023!

URDVERG

- UTSTILLING 

2024

Helgen 12-14. Januar 2024 gjentar vi suksessen med urdvergutstilling på Møvik Fort, ved Kristiansand. 


Utstillingen er for dverghøns som det ikke finnes tilsvarende av i stor rase, derav navnet urdverger. Urdverger er f.eks.: Sebright, Dverg kochin, Tysk dverg, Fotbefjæret dverg, Hollandsk dverg, Chabo, Bantam eller Antwerpener skjegghøns 

– er du i tvil om din rase er en urdverg, ta kontakt så finner vi ut av det. 


Rasene innen gruppen av urdverger er populære høns, så vi tror at å delta eller besøke utstillingen er av manges interesse. Kom og bli med på utstilling med de ekte dverghønsrasene!


Påmelding:

Påmelding sendes til Jonas Løvaas Gjerstad på epost: jlgjerstad@gmail.com


Siste frist for påmelding er 3. Januar.


Påmeldingsgebyr 50, pr dyr. betaling til konto 3325.39.01387 innen 3. Januar 2024.


Husk helseattest ikke eldre enn 7 dager må tas med og leveres ved innlevering av dyrene!. Utstillingen arrangeres etter NRRFFs reglement og gjeldende veterinære bestemmelser.


Påmelding til middag lørdagskveld innen 12. januar til Runar Lunden på epost: 

runarlunden@hotmail.com eller mob: 959 72558.


Med vennlig hilsen

Specialklubben for Chabos og Skæghøns & Norsk Hollandske Dverghønsklubb


Regionalt

Lokalutstillinger

FOR UTSTILLERE

PÅMELDING TIL UTSTILLING

Alle utstillinger arrangeres etter NRFFs reglement og gjeldende veterinære bestemmelser. 


Vi i Norsk Rasefjærfeforbund er opptatt av å ivare ta god dyrehelse og god dyrevelferd, samtidig som vi bærer med oss den lange tradisjonen om utstillinger og ivare ta kulturarven vår med fjærferasene våre.


Utstillere som skal delta utenfor det gjeldende distriktet skal ha veterinærhelseattest som ved utstillingens start ikke er eldre enn 7 dager. I tillegg skal hver utstiller utfylle en egenerklæring for dyrehelse.

Påmeldingen er gyldig når både påmeldingen er sendt og utstillingsgebyret er betalt.Til Landsutstillingen er følgene gebyrer gjeldende:


Administrasjonsgebyr inkl. utstillingskatalog og inngang til utstillingen alle dager kr. 60,- pr. påmelding. 


Utstillingsgebyr:

Enkeltdyr kr. 50,- pr. dyr 

Stammesamling kr. 100,- pr. samling 

Volieresamling kr. 160,- pr. samling 


Volieresamlinger skal bestå av 1,4 høns/dverghøns. 

Stammesamling skal bestå av 1,2 høns/dverghøns. 

Forbered dyrene dine i god tid før utstillingen.


Burtrening og regelmessig håndtering gjør utstillingsdyrene roligere og de vil vise seg bedre på utstillingen. Rengjør dyrene der det er nødvendig, føtter, klør, fotring og for de som eks har fotbefjæring. 


Dyr med kalkbein, utøy eller tegn på sykdom vil bli avvist. Dersom du oppdager utøy i god tid før utstillingen, gjør tiltak, ta kontakt med veterinær og behandle med egnet middel. 


Kjøp og salg av dyr på utstillingen foregår på salgskontoret og det beregnes 10 % avgift av salgssummen. 

Ta med venner og familie og besøk utstillingene, dette er en god måte å lære mer om favorittrasene dine og møte de beste oppdretterne!   

Velkommen!