Medlemsfordeler

Hvorfor være medlem?

Medlemsfordeler

HOBBYFJÆRFE

Tidsskriftet Hobbyfjærfe kommer med seks utgivelser i året. Her kan du lese fagstoff om høns, dverghøns, fasaner, vaktler, påfugler, kalkuner, ender, gjess og prydfjærfe. Vi har i hvert nummer oppdretterbesøk, presentasjon av raser og myer mer spennendee lesestoff.


UNIKE ID-MERKER

Norsk Rasefjærfeforbund er eneste organisasjon som tilbyr faste fotringer med unike ID-merker som er preget i ringmerket. Hver ring blir registrert på oppdretteren. Og er kun tilgjengelig for medlemmer! For å delta på utstillinger er det krav om ringmerker.


UTSTILLINGER

Hvert år arrangeres det Landsutstilling og lokalutstillinger. Utstillingene er åpne for publikum, men deltagelse med fugler for bedømmelse er kun for medlemmer. Her kan du lære mye mer om rasenes idealmål, hvordan arbeide seg nærmere den rasebeskrivelsen som finnes og på denne måten ivareta våre gamle kulturraser. Utstillingene er en vennlig konkurranseform, og utstillerne er fra 6 år og oppover.


LOKALKLUBBER

Det er lokalklubber som dekker det meste av Sør-Norge, her finner du muligheter for mange aktiviteter i ditt nærområde. Det arrangeres medlemsmøter med foredrag, presentasjon av raser, sosialt samvær og kurs innen for eks slakting, forberedelser til utstilling osv.


SPESIALKLUBBER

Når du er medlem av Norsk Rasefjærfeforbund kan du også bli medlem i en av spesialklubbene våre. Dette er en fin måte å samle oppdrettere med fellesraseinteresser og skape et bredre samarbid innen avl. De fleste spesialklubbene har egen kontingent i tillegg til den i NRFF.

Meld deg inn i dag!