Fotringer

FOTRINGER

NORSK RASEFJÆRFEFORBUNDS UNIKE ID-MERKER

BESTILL FOTRINGER

Medlemmer av Norsk Rasefjærfeforbund kan bestille de unikt pregete ID-merkene til sine fuglre. Ringforvalteren registrerer alt ringsalg på oppretterne. Kjøp/Salg av fugler med forbundets fastefotring er sporbart og tegn på at man handler med en oppdretter tilknyttet Norsk Rasefjærfeforbund. Bestillingen kan forhåndsbetales med VIPPS eller over nettbank.

Sweet Sixteen

Jul 20, 2022

Send bestilling med

Antall ringer og størrelse

+

Navn

Adresse

Postnummer


Bestilling sendes til:

Lill Fossdal

epost: lill.fossdal@gmail.com


KONTONUMMER: 1503.81.40598


NB! Husk å merke betalingen med navn og adresse.


Ringsalget skjer kun ved forhåndsbetalingPriser:

kr. 5,- pr. stk. + porto kr. 90,-


*Ringene kan kun bestilles i et antall av 5 stk. og 5 stk. i hver størrelse. Dvs. 5 – 10 – 15 osv.


Ringnummerene blir registrert hos NRFF og ringene selges kun til NRFFs medlemmer.

Ringsalget starter 1. februar og avsluttes 1. september hvert år.


Husk at fotring skal påsettes i alderen 6-10 uker for høns!


En kan nå betale Ringene med VIPPS

Norsk Rasefjærfeforbund Ringsalg har fått VIPPS nr. 511978
FOR Å KUNNE DELTA PÅ UTSTILLINGER I NORSK RASEFJÆRFEFORBUND, SÅ MÅ DINE FUGLER HA FAST FOTRING!