Bli medlem

Bli medlem i Norsk Rasefjærfeforbund

Medlemskap inkluderer også din valgte lokalklubb!

Slik blir du medlem:

NRFFs medlemskonto: 7878.05.38057


NRFFs VIPPS nr: 511979

Kontingent:

Årskontingent 2024

Voksen medlem: Kr. 500,00

Juniormedlem: Kr. 250,00

Familie/gruppe: Kr. 750,00Husk:

Skriv i melding hvilken klubb du vil tilhøre, samt din e-post og tlf.nr. i tillegg til adressen din. Vil du medle inn familiemedlemska så oppgi navn på alle medlemmer.


Kontingenten for eksisterende medlemmer må være innbetalt innen 1. mars.

Dersom medlemskontingenten, etter purring, ikke er innbetalt innen 1. april gjeldende år, anses medlemskapet for avsluttet.


Kontingent til lokalklubben er inkludert.


Vedrørende innmelding og andre spørsmål, kontakt:


Kjetil Uri

Døvingssida 280, 6210 Valldal

E-post: nrff-medl@hotmail.com

Mobil: + 47 41 43 14 83

Lokalklubbene

Sjekk ut hvilken klubb som er nærmest deg!Spesialklubber

I tillegg kan du bli medlem av spesialklubbene for deg som er ekstra interessert i enkelte raser!

Hva får du ut av et medlemskap?

Vi tilbyr følgende

Hobbyfjærfe

Tidsskriftet Hobbyfjærfe kommer med seks utgivelser i året. Her kan du lese fagstoff om høns, dverghøns, fasaner, vaktler, påfugler, kalkuner, ender, gjess og prydfjærfe. Vi har i hvert nummer oppdretterbesøk, presentasjon av raser og myer mer spennendee lesestoff.

Unike ID-merker

Norsk Rasefjærfeforbund er eneste organisasjon som tilbyr faste fotringer med unike ID-merker som er preget i ringmerket. Hver ring blir registrert på oppdretteren. Og er kun tilgjengelig for medlemmer! For å delta på utstillinger er det krav om ringmerker.

Mulighet til å delta

på utstilling!

Hvert år arrangeres det Landsutstilling og lokalutstillinger. Utstillingene er åpne for publikum, men deltagelse med fugler for bedømmelse er kun for medlemmer. Her kan du lære mye mer om rasenes idealmål, hvordan arbeide seg nærmere den rasebeskrivelsen som finnes og på denne måten ivareta våre gamle kulturraser. Utstillingene er en vennlig konkurranseform, og utstillerne er fra 6 år og oppover. 

Ta kontakt hvis du har spørsmål