HJEM

Nyhetsoppdatering 

24.06.2022

Portforbud igjen i Rogaland

LES Mer!

https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa24.01.2022

Oppdatert Ringliste for 2022 - Endringer er merket med rød skrift.

Last ned listen


26.12.2021

Portforbud opphevet i Viken og Innlandet

Obeservasjonssone opphevet Rogaland

Les mer!


23.11.2021

Portforbud gjelder nå i 15 Kommuner i Rogland og 7 kommuner i Viken og Innlandet

Se mer på Mattilsynets nettsider


11.11.2021

Fugleinfluensa påvist i Rogland

Portforbud innført for alle kommuner i Sør Rogaland

Les mer på:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Utbrudd_av_fugleinfluensa_2020_2021/


22.06.2021

Hobbyfjærfe nr. 3 er straks underveis - leveres trykkeri i dag.


21.09.2021

Annonser for utstillingene er nå ute! - Sjå her!


03.09.2021

Portforbudet er nå opphevet for hele Norge, det er leger ikkje restiksjoner for samling av fugler så det åpener for høstens utstillinger.

Les mer på Mattilsynet sider her!


01.06.2021

Portforbudet er nå over og fuglene våre kan igjen gå fritt ute

men les informasjon fra Mattilsynet om tiden fremover.


24.03.2021

Mattilsynet utvider Portforbudforskriften til og gjelde Hele Landet fra 24. Mars 2021 i forbindelse med Vårtrekket nordover.


19.03.2021

Norsk Rasefjærfeforbund's Landsmøte 2021

10. April kl. 11.00 Teams


18.03.2021

Hobbyfjærfe 2021: blad nr. 1 er sendt i posten


21.01.2021

Oppdatert Ringliste frå Skandinavisk Rasefjærfeforbund Her

Sjekk ut at ring størrelser ikkje er endra på din rase før du bestiller årets faste fotringer, Bestilles her


12.01.2021

Hva gjør NRFF, Lokal- og Speisalklubber for medlemmene


21.12.2020

Oppdatering Fugleinfluensa 21 Desember


18.12.2020

Oppdatert info etter møte med Mattilsynet 18. Desember


15.12.2020

Oppdatert info etter møte med Mattilsynet 15. Desember


14.12.2020

Nytt medlemsbland sendt til trykkeriet.

Les mer om Østlandsutstillingen, Orpington, Genbanken, Fargen på Norske Jørhøns og oppdrettertur i Møre og Romsdal.

NRFF takker redaktør Jonas Løvås Gjerstad for fantastisk arbeid med bladet gjennom mange år.


07.12.2020

Utviding av Portforbudforskriften etter ytterligere funn å Vestlandet og Rogaland. 

Gjelder nå fra og med Trøndelag og heile sør Norge

Følg utviklingen på Mattilsynets Side


27.11.2020

Funn av

høypatogenfugleinfluensa H5N8 på Kortnebbgås i Sandnes

Iverksetter Portforbudforskriften i Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken. Se mer på eigen side25.11.2020

Resultater / Premieliste Østlandsutstillinga 2020


29.09.2020

Lokalutstillinger Høst/Vinter 2020


31.08.2020

Styret for 2020


17.08.20

Landsmøte 29.08.2020


06.08.2020

Spesialklubben for Toppede Høns

Ny spesialklubb i 2020


26.07.2020

Norske Jærhøns

Aktuelt 2020


07.07.2020

Kjønnssortering av Ender

Aktuelt 2020


20.06.20

Landsmøtet blir digitalt Lørdag 29. August


17.03.2020

Ny Side - Aktuelt 2020

her kommer aktuell informasjon/Tema som hører til årstiden.

i første sak - Merking av Nyklekkte kyllinger


12.03.2020

Landsmøte blir intil vildere Avlyst - blir gitt info om nytt møte i god tid når det blir opnet for slike samlinger igjen.02.03.2020

Nytt Medlemsblad på vei, blad nr. 1 er i trykk nå. blad nr. 2 jobbes det med og ferdigstille


27.01.2020

Landsmøte 2020 - 18. April Agder Rasefjærfeklubb


22.11.2019

Invitasjon til Rogaland Open ute nå!


19.11.2019

Se Bilder frå Landsutstillingen 2019


06.11.2019

Bevaringsprosjekt av dei Norske Rasene

Oppdretterseminar Fredag 15. November Tønsberg


07.10.2019

Sørlandsutstiilinga 2019


07.10.2019

Landsutstillingen 2019


16.04.2019

Styret for 2019


01.01.2019

Årskontigent for Norsk Rasefjærfeforbund 2019
Hendelser i 2022

Agder

24.07 Medlemstreff på Ose


Rogaland

Hønsedag RRFK 22.08.2022

Hønsedag Chabo og Skjegghøns

27.08.2022


Møre og Romsdal

Dyrego dagane 02. - 03. Sep 2022

Bilde fra hagen til Heideros og Ovin

foto: Kjersti Plathe

Tid for og betale Medlemskontigenter for 2022

se mer på egen side

Huskeliste Fugleinfluensa:

  • Alt fjærfe SKAL vere innendørs eller i voliere/utegård med TETT tak!
  • Registrer Hobbyholdet hos Mattilsynet
  • Ikkje bruk overflate vann
  • tenk smittevern! benytt egne klær / sko i anlegget, eventuelt desifiserende fotbad ved inngang.
  • Begrens besøk i hønsehuset

Skandinavisk Fjærkrestandard fåes kjøpt via:

Dagfinn Johansen

D. Johansen Husdyrutstyr

salg@nrff.no

kr. 600 + Porto


Vi har standarder og oppdateringer på lager!

"Norsk Rasefjærfeforenings formål er å fremme kontakten mellom hobbyfjærfeavlere, og å ivareta og forbedre våre fjærferaser samt formidle informasjon."

HOBBYFJÆRFE

NRFF sit medlemsblad "Hobbyfjærfe" blir tilsendt 6 ganger årlig til våre medlemmer og tar for seg ulike temaer knyttet til hobbyen vår. Vi er alltid på jakt etter nytt stoff til bladet, så send gjerne inn!

I denne utgaven kan dere lese mer om det som engasjerer mange i klubben: avl.

I denne utgaven kan dere lese mer om variasjonen av eggfarger.

Lurer du på noe angående fjærfeutstilling? I denne utgaven får du vite det grunnleggende.

HVEM ER NRFF?

På landsbasis finnes 7 lokalklubber og 8 spesialklubber, inkludert Norsk Dommerring, som alle er tilknyttet NRFF. Lokalklubbene er selve grasroten til NRFF og alle bidrar til en aktivt og levende hobby. Norsk rasefjærfeforbund sitt formål er å fremme kontakten mellom hobbyfjærfeavlere og å ivareta og forbedre våre fjærferaser, samt formidle informasjon. Dette gjelder spesielt våre eneste tre fjærferaser: Jærhøna, Hvit norsk gås og Smålensgås.

Lyst til å lære mer? Du finner det meste her på hjemmesiden vår, men er det noe du lurer på så kontakt oss gjerne!