HJEM

Nyhetsoppdatering 

17.02.2023

Hobbyfjærfe 2023 - Ny redaksjon


27.01.2023

Ringene kan bestilles nå29.09.2022 - Newcastle Disease 

Portforbud for område rundt Klepp i Rogaland

Se mer på Mattilsynet.no


29.08.2022

Portforbudet opphevet i hele Rogaland

Smitterisikoen vurdert som minkende.

Les mer!24.06.2022

Portforbud igjen i Rogaland

LES Mer!

https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa
24.01.2022

Oppdatert Ringliste for 2022 - Endringer er merket med rød skrift.

Last ned listen


26.12.2021

Portforbud opphevet i Viken og Innlandet

Obeservasjonssone opphevet Rogaland

Les mer!


23.11.2021

Portforbud gjelder nå i 15 Kommuner i Rogland og 7 kommuner i Viken og Innlandet

Se mer på Mattilsynets nettsider


11.11.2021

Fugleinfluensa påvist i Rogland

Portforbud innført for alle kommuner i Sør Rogaland

Les mer på:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Utbrudd_av_fugleinfluensa_2020_2021/


22.06.2021

Hobbyfjærfe nr. 3 er straks underveis - leveres trykkeri i dag.


21.09.2021

Annonser for utstillingene er nå ute! - Sjå her!


03.09.2021

Portforbudet er nå opphevet for hele Norge, det er leger ikkje restiksjoner for samling av fugler så det åpener for høstens utstillinger.

Les mer på Mattilsynet sider her!


01.06.2021

Portforbudet er nå over og fuglene våre kan igjen gå fritt ute

men les informasjon fra Mattilsynet om tiden fremover.


24.03.2021

Mattilsynet utvider Portforbudforskriften til og gjelde Hele Landet fra 24. Mars 2021 i forbindelse med Vårtrekket nordover.


19.03.2021

Norsk Rasefjærfeforbund's Landsmøte 2021

10. April kl. 11.00 Teams


18.03.2021

Hobbyfjærfe 2021: blad nr. 1 er sendt i posten


21.01.2021

Oppdatert Ringliste frå Skandinavisk Rasefjærfeforbund Her

Sjekk ut at ring størrelser ikkje er endra på din rase før du bestiller årets faste fotringer, Bestilles her


12.01.2021

Hva gjør NRFF, Lokal- og Speisalklubber for medlemmeneHendelser i 2023

Urdverg Utstilling Agder

14. Januar 2023


Skandinavisk Møte

Mars 


Årsmøte NRFF

25. Mars Digitalt

Bilde fra hagen til Heideros og Ovin

foto: Kjersti Plathe

Tid for og betale Medlemskontigenter for 2023

se mer på egen side

Huskeliste Fugleinfluensa:

  • Alt fjærfe SKAL vere innendørs eller i voliere/utegård med TETT tak!
  • Registrer Hobbyholdet hos Mattilsynet
  • Ikkje bruk overflate vann
  • tenk smittevern! benytt egne klær / sko i anlegget, eventuelt desifiserende fotbad ved inngang.
  • Begrens besøk i hønsehuset

Skandinavisk Fjærkrestandard fåes kjøpt via:

Dagfinn Johansen

D. Johansen Husdyrutstyr

salg@nrff.no

kr. 600 + Porto


Vi har standarder og oppdateringer på lager!

"Norsk Rasefjærfeforenings formål er å fremme kontakten mellom hobbyfjærfeavlere, og å ivareta og forbedre våre fjærferaser samt formidle informasjon."

HOBBYFJÆRFE

NRFF sit medlemsblad "Hobbyfjærfe" blir tilsendt 6 ganger årlig til våre medlemmer og tar for seg ulike temaer knyttet til hobbyen vår. Vi er alltid på jakt etter nytt stoff til bladet, så send gjerne inn!

I denne utgaven kan dere lese mer om det som engasjerer mange i klubben: avl.

I denne utgaven kan dere lese mer om variasjonen av eggfarger.

Lurer du på noe angående fjærfeutstilling? I denne utgaven får du vite det grunnleggende.

HVEM ER NRFF?

På landsbasis finnes 7 lokalklubber og 8 spesialklubber, inkludert Norsk Dommerring, som alle er tilknyttet NRFF. Lokalklubbene er selve grasroten til NRFF og alle bidrar til en aktivt og levende hobby. Norsk rasefjærfeforbund sitt formål er å fremme kontakten mellom hobbyfjærfeavlere og å ivareta og forbedre våre fjærferaser, samt formidle informasjon. Dette gjelder spesielt våre eneste tre fjærferaser: Jærhøna, Hvit norsk gås og Smålensgås.

Lyst til å lære mer? Du finner det meste her på hjemmesiden vår, men er det noe du lurer på så kontakt oss gjerne!