Styret

Styret


Landsmøtet 2023 endret sammensetningen av styret til at det fra og med i år består av leder, sekretær og kasserer som velges av landsmøtet. Det øvrige styret består av styremedlemmer som er de aktive lokalklubbenes leder eller annen valgte representant. Blant styremedlemmene fra lokalklubbene velges styrets nestleder.

Dette ble gjort for å knytte lokalklubbene tettere til fellesaktivitetene i Norsk Rasefjærfeforbund.


Leder: Ubesatt (velges på ekstraordinært landsmøte 14. juni 2023)


Sekretær: Andreas Vorland


Kasserer: Kjetil Uri


Nestleder (fungerende leder) : Jonas Løvaas Gjerstad (Vestfold Hobbyfjærfeklubb)


Styremedlem: Monica Hanssen

(Agder Rasefjørfeklubb)


Styremedlem: Stig-Rune Bore

(Rogaland Rasefjærfeforbund)


Styremedlem: Tommy V. Gundersen

(Vestland Fjærfeklubb)


* Det er per april 2023 ikke innmeldt styremedlemmer fra Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb eller Østfold Rasefjærfeklubb.


For kontakt med styret i Norsk Rasefjærfeforbund er det følgende epostadresser:


styret@nrff.no


leder@nrff.no


sekreter@nrff.no


kasserer@nrff.no