Ruging og kyllinger

Ruging og kyllinger

Ruging krever planlegging for å oppnå best resultat.

Skal du starte opp med fjærfehold ved å rugefram innkjøpte rugeegg eller rekruttere i egen besetning, så krever det at du er forberedt. Sørg for å ha alle forhold tilrette for at du skal fgå best mulig resultat.


Kyllinger trenger vår omsorg for å vokse opp, se til at utstyret fungerer og at fôret er påplass før eggene klekker.

Ruge frem kyllinger

 

Naturlig ruging – Klukkhøne

 

Naturmetoden under høne er den beste metoden for å få frem de beste og friskeste kylllingene, men skal du ruge ut et stort antall egg er det lurt å bruke maskin for ikke å ha gående 10 klukkhøner på en gang. 

 

Du vil merke at høne er klukk/i rugemodus ved at hun blir liggende i redet, blåser seg opp og kommer med små skrik/knurring. Det kan da virke som den vanligvis gode og snille høne plutselig er sinna når du kommer for og samle dagens egg. 

 

Høna bør ha ruget fast i minimun 3 dager før du vurderer og gi henne egg. Dette for og være sikker på at høna faktisk ruger. Når høna nå er klukk så bør hun helst ligge uforstyrret, da kommer vi til redet! 

 

Om høna har valgt og legge seg klukk i det redet som de fleste av hønene legger egg i daglig kan dette by på problemer. Det lure er å ha flere redekasser tilgjengelig og kasser som gjerne kan flyttes på. Ønsker man å flytte klukkehøna et annet sted er dette da lettere. Det kan være lurt å ha rugeredet nært/nede på bakken.

 

Tilbake til hønen som nå skal få egg:

 

Du tar dine utvalgte rugeegg (se Rugeegg).

Legg eggene under klukkhønen, disse vil hun gledelig ta imot. 

 

Så er det bare å la hønen få fred og ro. Hønen vil gå og spise/drikke etter behov, eggene ligger da og blir litt avkjølt. Dette er normalt. De første døgnene vil du kanskje legge merke til at hønen ikke spiser og drikker i det hele tatt. Dette er også helt normalt.

 

 

Lysing av egg 

Lysing av egg er greit og gjøre på dag 10. Da er det enkelt å se fosteret med en helt vannlig lommelykt når det er mørkt i rommet. Du holder den butte enden av egget mot lysstrålen - jo mindre lys som går utenom egget jo bedre.

ved lysing vil du se et lite foster eller en svart prikk (dette er kyllingen) det skal da vere masse blodårer rundt fosteret og utover i egget, her vil du også se luftblæren i den butte enden. den bør ikkje ligge for skjevt eller på siden.

 

Er egget ubefruktet er egget helt blankt - ingen svart prikk eller blodårer..

Dødt foster kan vises som bare en prikk med en rød ring rundt, eller en grumsete rød ring rundt blodårene og fosteret. Døde eller ubefruktede egg fjernes. 

 

 

Klekking 

Dag. 20 - 21. vil klekkingen starte. Dette er noe kyllingen klarer selv. Når klekkingen er over vil hønemor ta kyllingflokken sin med seg ut av redet for og finne vann og mat.

 

Hønene vil som regel passe kyllingene sine i videre ca. 10 uker før hun går tilbake til flokken og begynner og legge egg igjen (tid kan variere mye fra individ til individ)

 

OBS: ikke alle raser har ruge innstinktene lenger.

 

 

Ruging i maskin 

 

Ved ruging i maskin er det viktig å stille denne riktig inn og kontrollere at den fungerer som den skal før man legger i rugeeggene. 

 

Det første du gjør er å se at maskinen er rein og fin og ikke har noen skader, så slår du den på og stiller inn temp og fukt + vending på maskiner som har denne funksjonen. 

Det tar tid å varme opp ein maskin, og temp/fuktighet må ofte gjerne finjusteres. Sett på maskinen 1-2 dager før du vil begynne rugingen så du vet maskinen er riktig innstillt og stabil før eggene legges i.

 

 

Temperatur/fuktighet

Temperatur for motorruger maskin er 37,8 grader

 

Temperatur for flatruger maskin er 38,7 grader

 

Dette er temperaturer å stille inn mot. Du må justere etter klima og temp. i rommet som kansje har innvirkning på maskinen.

 

Fuktigheten kan ligge på mellom 40-45 % uten problemer.

 

Mange her på vestlandet "tørr ruger". Det vil si at de ikke setter inn vann i maskinen for og høyne fukten fordi luften og eggene gir høy nok fuktigheten.

 

ALT dette må justeres etter egne erfaringer etterhvert.

 

 

Vending av egg 

Når du har lagt inn egg skal eggene ligge i ro i maskinen i 3 dager- Eggene skal IKKE snues. Etter dag 3 må eggene snues 2-3 ganger daglig

 

På dag 18 (høns) slutter du og vende/snu eggene.

 

 

Klekking 

Når klekkingen har begynt skal fukten økes til over 80 %

 

Under klekkingen bør maskinen åpnes minst mulig for å holde fuktigheten og temperaturen stabil. Når alle kyllingene har klekket - eller alle på den dagen klekkingen startet er blitt tørre. kan disse flyttes over i et kylling bur/kasse e.l. 

Kyllingene må nå ha en varmelampe som gir ca. 38 grader i bunnen av kassen, lampen skal gradvis henges høyere etter som de vokser og treng mindre varme.

 

Det er viktig at du har nok plass til at kyllingene kan trekke bort fra lampen om de synest det er for varmt. Vann og mat gies utenfor varmelampen. 

 

Gode indikatorer er kyllingene selv. Klumper de seg voldsomt sammen under lampa er det for kaldt. Trekker alle ut i en sirkel uten for lampas varme punkt er det for varmt. Juster høyden til det blir passelig for kyllingene.

 

Kyllinger skal ha reint vann hver dag og tilgang på mat.


Les mer om temaet i Hobbyfjærfe nr 1 og 2 2023.

Kyllingstell 

I Hobbyfjærfe får du mange gode tips om ruging og kyllingstell fra erfarne oppdrettere. Bli medlem du også!