Høns til nytte

Egg og kjøtt

- de tradisjonelle rasene 

Høns til nytte

Her er en kort intro til nytterasene av høns

  • Verperaser
  • Kombinasjonsraser
  • Kjøttraser

En rase for ditt behov

Verperaser
Kvikke, livlige og holder familien med egg!


Norske Jærhøns, Danske Landhøns, Ancona eller Italiener?

Dette er gode eksempler på hønseraser med god egg produksjon.

Kombinasjonsraser

Rolige, gode verpere og kan også gi kjøtt!


Sussex, Plymouth Rock, Australorps, New Hampshire, Barnevelder og Rhode Island Red (R.I.R.) er gode eksempler på de mellomtongee rasene. De fleste av disse verper egg med brunt skall.

Kjøttraser
Rolige, tillitsfulle og ofte gode rugehøns.


Orpington, Kochin, Brahma og Faverolles er tradisjonelt avlet fram for et godt slakt. Dette er også fortreffelige høner for hobbyhold også!