Ender og gjess

Fjærfearter

ENDER OG GJESS

Her får du en kort innføring i hva det vil si og ha ender og gjess i hagen. 

Ender og gjess er undervurderte nyttedyr både for hagen og kjøkkenet ditt!

Vi hjelper deg litt på veien...

Hva kan du tilby dine svømmefugler?